Hotărâre

Nr: 65 din: 07-Octombrie-2021
HCL 65 de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 63 din: 07-Octombrie-2021
HCL 63 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 62 din: 07-Octombrie-2021
HCL 62 privind modificarea HCL nr. 54/2021 de asigurare a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanteaza de la bugetul de stat
prin PNDL

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 61 din: 07-Octombrie-2021
HCL 61privind modificarea HCL nr. 53/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati reprezentand cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investitii „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA COLONESTI, JUDETUL BACAU”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 60 din: 07-Octombrie-2021
HCL 60 privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.U.G nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE TÂRG TRADIȚIONAL ZONAL COLONEȘTI,COMUNA COLONEȘTI, JUDETUL BACĂU”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 58 din: 23-Septembrie-2021
HCL 58 privind aprobarea salarizării functionarilor publici în urma promovarii în grad profesional

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 57 din: 23-Septembrie-2021
HCL 57 privind sprijinirea unor unităţi de cult din comuna Coloneşti, judeţul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 56 din: 23-Septembrie-2021
HCL 56 Privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către S.C. Delgaz Grid S.A. a unei suprafețe totale de 161 mp teren domeniu public pentru lucrarea de investiții „Alimentare cu energie electrică locuință Ghintuială Costel, localitatea Zăpodia, comuna Colonești, județul Bacău – lucrări întărire rețea”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 55 din: 23-Septembrie-2021
HCL 55 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 54 din: 23-Ianuarie-2021
HCL 54 de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 73
Rezultate 724
1 2 3 73