Hotărâre

Nr: 34 din: 24-Iunie-2020
privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor – cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului de către Consiliul Local Colonesti, județul Bacău, pentru perioada 2021 – 2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 33 din: 24-Iunie-2021
privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Colonești, județul Bacău pentru ședința Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău convocată pentru data de 25.06.2021 și pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 28.06.2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 32 din: 24-Iunie-2021
privind aprobarea investiției de achiziționare a unui ,,Braț de excavare” pentru tractorul Lamborghini din dotare

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 31 din: 24-Iunie-2021
privind aprobarea realizării investiției „Rețele de alimentare cu apă potabilă și canalizare în comuna Colonești, județul Bacau”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 30 din: 24-Iunie-2021
privind aprobarea realizării investiției „Modernizare drumuri de interes local în comuna Colonești, județul Bacau”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 29 din: 24-Iunie-2021
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna mai 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 25 din: 24-Iunie-2021
privind stabilirea limitelor de reprezentare a reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Colonești, judetul Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., la care comuna Colonesti, judetul Bacău este acționar și în AGA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 24 din: 24-Iunie-2021
privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna aprilie 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 26 din: 13-Mai-2021
privind casare și desființare/demolare grup sanitar târg săptămânal din sat Colonești, comuna Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 25 din: 13-Ianuarie-2021
privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Colonesti, judeţul Bacau, a grup sanitar târg săptămânal din sat Colonești, comuna Colonești, județul Bacău în vederea desființării/demolării

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 70
Rezultate 697
1 2 3 70