Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2019-12-18T12:16:31+02:00


  Hotărâre

  Nr: 73 din: 23 Septembrie 2020
  privind constituirea unui drept de uz și a unui drept de servitute asupra terenului în suprafaţa de 64 271 mp., din zona drumului judeţean DJ 241, în zona satului Călini, comuna Colonești, judeţul Bacău, aflat în proprietate publică al comunei Colonești, județul Bacău în favoarea Județului Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 72 din: 23 Septembrie 2020
  de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 71 din: 23 Septembrie 2020
  privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri locale în comuna Colonești, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 70 din: 23 Septembrie 2020
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 69 din: 10 Septembrie 2020
  privind aprobarea funcțiilor publice, a funcțiilor contractuale, a Statului de funcţii și a Organigramei din cadrul comunei Colonești, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 68 din: 10 Septembrie 2020
  privind achiziționarea unui container grup sanitar la Scoala primara, sat Satu Nou, comuna Colonești, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 67 din: 10 Septembrie 2020
  privind renunțarea la realizarea proiectului ,,Construire grup sanitar pentru școala primară, localitatea Satu Nou, comuna Colonești, județul Bacău"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 66 din: 10 Septembrie 2020
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 65 din: 27 August 2020
  Nr. 65 din 27.08.2020
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
  al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 64 din: 27 August 2020
  Nr. 64 din 27.08.2020
  de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 63 din: 27 August 2020
  Nr. 63 din 27.08.2020
  privind aprobarea indicatorilortehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentrurealizarea obiectivului de investiții„Construire și dotare dispensar și farmacie – localitatea Colonești, comuna Colonești, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 62 din: 27 August 2020
  Nr. 62 din 27.08.2020
  privind aprobarea salarizării d-lui Cristea Florin functionar public in cadrul Compartimentului de protecție socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Colonesti, județul Bacău în urma promovarii în grad profesional

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 61 din: 27 August 2020
  Nr. 61 din 27.08.2020
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 60 din: 27 August 2020
  Nr. 60 din 27.08.2020
  privind aprobarea funcțiilor publice, a funcțiilor contractuale, a Statului de funcţii și a Organigramei din cadrul comunei Colonești, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 59 din: 27 August 2020
  Nr. 59 din 27.08.2020
  privind aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 58 din: 27 August 2020
  Nr. 58 din 27.08.2020
  privind achiziționarea unei locuințe de tip container destinat protecției copilului
  persoanelor cu handicap, persoanelor vârstnice, familiilor sau a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 57 din: 27 August 2020
  Nr. 57 din 27.08.2020
  privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
  Secretarului General al UAT

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 56 din: 27 August 2020
  Nr. 56 din 27.08.2020
  privind nominalizarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al comunei Colonești, județul Bacău care vor face parte din comisia pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale Secretarului general al UAT

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 55 din: 27 August 2020
  Nr. 55 din 27.08.2020
  privind aprobarea modificării tarifului de precolectare, colectare și transportul deșeurilor municipale amestecate reciclabile de la populație și AE+IP (luând în calcul cantitatea programată de 1000 tone/an asumată de delegatar) la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/ 2957 din 06.05.2015 și a Actului Adițional nr. 4 la Contractul 180/2957/06.05.2015 (DIMINUAREA TARIFULUI de la 2654,82 lei/ tonă fără T.V.A. la 1414,47 lei/ tonă)

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 54 din: 27 August 2020
  Nr. 54 din 27.08.2020
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna iunie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 53 din: 23 Iulie 2020
  Nr. 53 din 23.07.2020
  privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico – economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 31 DIN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 52 din: 23 Iulie 2020
  Nr. 52 din 23.07.2020
  privind aprobarea accesării și implementării Programului Dezvoltare locală, schema de granturi mici „Acces la finanțare-2020”, finanțat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), proiect denumit: MODERNIZARE DRUM COMUNAL 31 DIN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 51 din: 23 Iulie 2020
  Nr. 51 din 23.07.2020
  privind asigurarea sustenabilității proiectului
  ,,MODERNIZARE DRUM COMUNAL 31 DIN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 50 din: 23 Iulie 2020
  pentru aprobarea cotizatiei anuale pentru anul 2020 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Bacau – ADIB

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 49 din: 09 Iulie 2020
  HCL Privind aprobarea “ majorarii devizului oferta cu suma de 321.293,28 lei, cheltuiala neeligibila suportata din bugetul local, la care se adauga TVA”, pentru obiectivul de investitie „MODERNIZARE TARG TRADITIONAL ZONAL COLONESTI, COMUNA COLONESTI,JUDETUL BACAU”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 48 din: 09 Iulie 2020
  HCL privind asigurarea sustenabilității proiectului: CONSTRUIRE GRUP SANITAR PENTRU ȘCOALA PRIMARĂ, LOCALITATEA SATU NOU, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 47 din: 09 Iulie 2020
  HCL privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico – economici si a devizului general pentru obiectivul de investitie: CONSTRUIRE GRUP SANITAR PENTRU ȘCOALA PRIMARĂ, LOCALITATEA SATU NOU, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 46 din: 09 Iulie 2020
  HCL privind aprobarea accesării și implementării Programului Dezvoltare locală, schema de granturi mici „Acces la finanțare-2020”, finanțat de Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), proiect denumit: CONSTRUIRE GRUP SANITAR PENTRU ȘCOALA PRIMARĂ, LOCALITATEA SATU NOU, COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 45 din: 09 Iulie 2020
  HCL privind Amenajare pod Școala Primară din sat Satu Nou, comuna Colonești, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 44 din: 09 Iulie 2020
  HCL privind aprobarea achiziției unui copiator Multifuncțional laser color A3 Xerox Versalink C7020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 43 din: 09 Iulie 2020
  HCL privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 41 din: 11 Iunie 2020
  HCL privind aprobarea solicitarii scrisorii de garantie din partea fondului de garantare pentru proiectul „MODERNIZARE TARG TRADITIONAL ZONAL COLONESTI, COMUNA COLONESTI, JUDETUL BACAU”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 40 din: 11 Iunie 2020
  HCL privind aprobarea valorii de investitie a proiectului ,,MODERNIZARE TÂRG TRADITIONAL ZONAL COLONESTI, COMUNA COLONESTI, JUDETUL BACAU”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 39 din: 11 Iunie 2020
  HCL privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 38 din: 26 Mai 2020
  H O T Ă R Â R E
  Nr. 38 din 26.05.2020
  privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 37 din: 26 Mai 2020
  HOTĂRÂRE
  Nr. 37 din 26.05.2020
  privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici (dupa recepția lucrării) reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Colonești, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 35 din: 26 Mai 2020
  H O T Ă R Â R E
  Nr. 35 din 26.05.2020
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna martie 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 34 din: 26 Mai 2020
  HOTĂRÂRE
  Nr. 34 din 26.05.2020
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
  al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 32 din: 29 Aprilie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 32 din 29.04.2020 pentru modificarea HCL nr. 103/20.11.2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 și a unor taxe speciale

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 31 din: 29 Aprilie 2020
  HOTĂRÂRE Nr. 31 din 29.04.2020 privind alocarea unor sume de bani de la bugetul local al comunei Coloneşti județul Bacău către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Judeţului Bacău in vedrea sprijinirii combaterii COOVID 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 30 din: 29 Aprilie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 30 din 29.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 29 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E
  Nr. 29 din 31.03.2020
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
  al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 28 din: 16 Martie 2020
  HOTĂRÂRE
  Nr. 28 din 31.03.2020
  privind salarizarea personalului din cadrul UAT al comunei Coloneşti, județul Bacău conform HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 27 din: 16 Martie 2020
  H O T A R A R E
  Nr. 27 din 31.03.2020
  privind aprobarea funcțiilor publice, a funcțiilor contractuale, a Statului de funcţii și a Organigramei din cadrul comunei Colonești, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 26 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E
  Nr. 26 din 31.03.2020
  privind acordarea bonificației stabilite de consiliul local pentru plata integrală pe anul 2020 a impozitului pe clădiri , impozitului pe teren și a impozitului pe mijloace de transport, până la de 30 iunie 2020


  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 25 din: 16 Martie 2020
  HOTĂRÂRE
  Nr. 25 din 31.03.2020
  pentru modificarea HCL nr.119 din 23.12.2019 privind scutirea de la plata taxei speciale de salubritate pentru anul 2020 a unor categorii de persoane din comuna Colonești, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 24 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E
  Nr. 24 din 31.03.2020
  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Colonesti, judeţul Bacau, a
  suprafeței de 0,68 ha teren forestier situat pe amplasamentul U.P. III, u.a 84%, punct ,,Danu”, Ocolul Silvic Zeletin, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate conform HCJ Nr.18307 din 28.11.2017

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 23 din: 16 Martie 2020
  H O T A R A R E
  Nr. 23 din 31.03.2020
  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a islazului comunal, aflat in proprietatea
  privata a comunei Colonești, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 13
Go to Top