Hotărâre

Nr: 4 din: 26-Ianuarie-2021
H O T Ă R Â R E Nr. 4 din 26.01.2022 pentru acordarea voucherelor de vacanțǎ pentru personalul din cadrul Unitații Adiministrativ – Teritoriale a comunei Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 3 din: 26-Ianuarie-2022
HOTĂRÂRE Nr. 3 din 26.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții„MODERNIZARE TÂRG TRADIȚIONAL ZONAL COLONEȘTI,COMUNA COLONEȘTI, JUDETUL BACĂU”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 2 din: 26-Ianuarie-2022
HOTĂRÂRE Nr. 2 din 26.01.2022 privind aprobarea realizării investiției proiectului„Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Colonești, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 1 din: 26-Ianuarie-2022
H O T Ă R Â R E Nr. 1 din 26.01.2022 privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 97 din: 21-Decembrie-2021
H O T Ă R Â R ENr. 97 din 28.12.2021privind aprobarea organizării retelei scolare in comuna Colonesti judetul Bacau pentru anul scolar 2022-2023

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 96 din: 21-Decembrie-2021
H O T Ă R Â R ENr. 96 din 28.12.2021privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 95 din: 21-Decembrie-2021
H O T Ă RÂ R ENr. 95 din 21.12.2021pentru modificarea HCL nr. 60 din 07.10.2021, privind aprobarea ajustării valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul de executat, existent la data intrării în vigoare a O.U.G nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru obiectivul de investitii „MODERNIZARE TÂRG TRADIȚIONAL ZONAL COLONEȘTI, COMUNA COLONEȘTI, JUDETUL BACĂU”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 94 din: 24-Decembrie-2021
HOTĂRÂRENr. 94 din 21.12.2021privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2021

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 93 din: 21-Decembrie-2021
HOTĂRÂRENr. 93 din 21.12.2021privind aprobarea numărului, criteriilor și a cuantumului burselor școlare aferente semestrului I din anul școlar 2021-2022pentru elevii Scolii Gimnaziale ,,Smaranda Apostoleanu”, comuna Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre

Nr: 92 din: 08-Decembrie-2021

HOTĂRÂRENr. 92 din 08.12.2021privind acordarea dreptului la ajutorul pentru încalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și a suplimentului pentru energie unor familii sau persoane singure care au domiciliul pe raza comunei Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 76
Rezultate 758
1 2 3 76