Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2019-12-18T12:16:31+02:00


  Hotărâre

  Nr: 38 din: 26 Mai 2020
  H O T Ă R Â R E
  Nr. 38 din 26.05.2020
  privind aprobarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții: „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 37 din: 26 Mai 2020
  HOTĂRÂRE
  Nr. 37 din 26.05.2020
  privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico – economici (dupa recepția lucrării) reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Colonești, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 35 din: 26 Mai 2020
  H O T Ă R Â R E
  Nr. 35 din 26.05.2020
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna martie 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 34 din: 26 Mai 2020
  HOTĂRÂRE
  Nr. 34 din 26.05.2020
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
  al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 33 din: 26 Mai 2020
  H O T Ă R Â R E
  Nr. 33 din 26.05.2020
  privind aprobarea execuţiei trimestrului I pe anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 32 din: 29 Aprilie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 32 din 29.04.2020 pentru modificarea HCL nr. 103/20.11.2019 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020 și a unor taxe speciale

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 31 din: 29 Aprilie 2020
  HOTĂRÂRE Nr. 31 din 29.04.2020 privind alocarea unor sume de bani de la bugetul local al comunei Coloneşti județul Bacău către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Judeţului Bacău in vedrea sprijinirii combaterii COOVID 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 30 din: 29 Aprilie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 30 din 29.04.2020 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 29 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E
  Nr. 29 din 31.03.2020
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli
  al comunei Coloneşti, județul Bacǎu pe anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 28 din: 16 Martie 2020
  HOTĂRÂRE
  Nr. 28 din 31.03.2020
  privind salarizarea personalului din cadrul UAT al comunei Coloneşti, județul Bacău conform HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 27 din: 16 Martie 2020
  H O T A R A R E
  Nr. 27 din 31.03.2020
  privind aprobarea funcțiilor publice, a funcțiilor contractuale, a Statului de funcţii și a Organigramei din cadrul comunei Colonești, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 26 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E
  Nr. 26 din 31.03.2020
  privind acordarea bonificației stabilite de consiliul local pentru plata integrală pe anul 2020 a impozitului pe clădiri , impozitului pe teren și a impozitului pe mijloace de transport, până la de 30 iunie 2020


  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 25 din: 16 Martie 2020
  HOTĂRÂRE
  Nr. 25 din 31.03.2020
  pentru modificarea HCL nr.119 din 23.12.2019 privind scutirea de la plata taxei speciale de salubritate pentru anul 2020 a unor categorii de persoane din comuna Colonești, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 24 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E
  Nr. 24 din 31.03.2020
  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Colonesti, judeţul Bacau, a
  suprafeței de 0,68 ha teren forestier situat pe amplasamentul U.P. III, u.a 84%, punct ,,Danu”, Ocolul Silvic Zeletin, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate conform HCJ Nr.18307 din 28.11.2017

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 23 din: 16 Martie 2020
  H O T A R A R E
  Nr. 23 din 31.03.2020
  privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a islazului comunal, aflat in proprietatea
  privata a comunei Colonești, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 22 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E
  Nr. 22 din 31.03.2020
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna februarie 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 21 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E
  Nr. 21 din 31.03.2020
  privind aprobarea infiintarii unor posturi, a organigramei și a statului de funcții in afara organigramei U.AT. comunei Colonești, judetul Bacau pentru implementarea Proiectului ,,Servicii comunitare la domiciliu pentru persoane vîrstnice dependente” în comuna Colonești, Judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 20 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 20 din 16.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al unităților administrativ teritoriale din județul Bacău, membre ADIS

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 19 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 19 din 16.03.2020 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Colonesti, judeţul Bacau, a
  suprafeței de 0,5 ha teren forestier situat pe amplasamentul U.P. III, u.a 84%, punct ,,Danu”, Ocolul Silvic Zeletin, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate conform Deciziei civilă nr. 279/A/25.10.2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 18 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 18 din 16.03.2020 privind utilizarea excedentului bugetar al anilor precedenți

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 17 din: 16 Martie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 17 din 16.03.2020 pentru acordarea voucherelor de vacanțǎ conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice actualizată

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 16 din: 14 Februarie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 16 din 14.02.2020 privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 şi estimări pe anii 2021-2023

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 15 din: 14 Februarie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 15 din 14.02.2020 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna ianuarie 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 14 din: 06 Februarie 2020
  HOTĂRÂRE Nr. 14 din 06.02.2020 de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 13 din: 06 Februarie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 13 din 06.02.2020 privind aprobarea indicatorilortehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentrurealizarea obiectivului de investiții„Construire și dotare dispensar și farmacie – localitatea Colonești, comuna Colonești, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 12 din: 06 Februarie 2020

  HOTĂRÂRE Nr.12 din 06.02.2020 de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 11 din: 06 Februarie 2020

  HOTĂRÂRE Nr. 11 din 06.02.2020privind aprobarea indicatorilortehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentrurealizarea obiectivului de investiții„Modernizare infrastructură rutieră în comuna Colonești, județul Bacău”

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 10 din: 06 Februarie 2020
  H O T Ă R Â R ENr. 10 din 06.02.2020 privind aprobarea modificării tarifelor operatorului S.C. ECO SUD S.A. și aprobarea Actului Adițional nr. 2 la Contractul 1078/1087/16.04.2018

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 9 din: 06 Februarie 2020
  H O T Ă R Â R E Nr. 9 din 06.02.2020 privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna decembrie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 8 din: 22 Ianuarie 2020
  Privind salarizarea personalului din cadrul UAT al comunei Coloneşti, județul Bacău ȋncepând cu data de 01.01.2020, conform HG 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și a Legii 153 din 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 7 din: 22 Ianuarie 2020
  De asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 6 din: 22 Ianuarie 2020
  Privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați reprezentând cheltuielile pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare drumuri locale în comuna Colonești , județul Bacău”


  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 4 din: 22 Ianuarie 2020
  Privind însușirea de către Consiliul Local al comunei Colonești, județul Bacău a inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public și privat
  al UAT Colonești, județul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 3 din: 22 Ianuarie 2020
  Privind aprobarea organizării retelei scolare in comuna Colonesti judetul Bacau pentru anul scolar 2020-2021

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 1 din: 08 Ianuarie 2020
  Privind utilizarea definitivă din excedentul bugetului local, - sursa A, a deficitului secţiunii de dezvoltare și/sau funcționare

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 106 din: 01 Noiembrie 2019
  privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2020 şi Strategia Achiziţiilor Publice a comunei Coloneşti, judeţul Bacău pe anul 2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 105 din: 01 Noiembrie 2019
  privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 95 din 24.10.2019
  privind înfiinţarea, organigrama şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Colonesti, judeţul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 104 din: 01 Noiembrie 2019
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna octombrie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 103 din: 01 Noiembrie 2019
  privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale
  pentru anul 2020 şi a unor taxe speciale

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 102 din: 01 Noiembrie 2019
  privind aprobarea depunerii proiectului de solicitare a finantarii în cadrul programului de interes naţional „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice
  dependente " derulat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, în baza prevederilor
  H.G. nr 427/2018, pe o perioadă de 11 Iuni, dar nu mai târziu de data de 30.11.2020

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 101 din: 01 Noiembrie 2019
  pentru aprobarea finanţării ridicării topografice necesare întocmirii documentaţiei în vederea reconstituirii dreptului de proprietate domnului Iancu Gheorghe

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 100 din: 01 Octombrie 2019
  privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice navetiste din comuna Colonesti, judetul Bacau pentru luna septembrie 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 99 din: 01 Octombrie 2019
  privind modificarea, completarea şi actualizarea regulamentului de organizare si ' functionare a serviciului social furnizat la domiciliu ,,Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente"

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 98 din: 01 Octombrie 2019
  privind inchirierea prin licitatie publica a aunor spaţii şi suprafete de teren, apartinand
  domeniului public si privat, aflate in proprietatea comunei Coioneşti, judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 97 din: 01 Octombrie 2019
  privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti,
  judeţul Bacău pe anul 2019

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 95 din: 01 Octombrie 2019
  privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Colonesti precum si aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Colonesti judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 94 din: 01 Octombrie 2019
  privind aprobarea serviciului de salubrizare -deszăpezire, îndepărtarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ precum şi aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare -deszăpezire al comunei Coloneşti, judeţul Bacău

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 13