Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărâri ale Consiliului Local2019-12-18T12:16:31+02:00


  Hotărâre

  Nr: 29 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind aprobarea dreptului de utilizare, modificare si modernizare de catre SC Energopark SRL a unor drumuri de pe raza comunei.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 28 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind aprobarea asocierii in vederea realizarii proiectului grup local pentru gestionarea durabila a fondului piscicol.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 27 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de delagare prin concesionare a serviciului de depozitare si tratare a deseurilor

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 24 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind aprobarea infiintarii serviciului social Centru de zi pentru copii din satul Satu Nou

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 22 din: 01 Mai 2011
  Hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunel a caminului cultural, in vederea modernizarii.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 20 din: 01 Aprilie 2011
  Hotarare privind aprobarea predarii prin protocol catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului a drumurilor locale care se vor moderniza si a terenului aferent acestora

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 17 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a serviciului voluntar pentru situatii de urgenta.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 15 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind numirea domnului Vanau Vasile Cristinel, responsabil cu aplicarea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 14 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea contractului de acces si utilizare a drumurilor comunale de catre SC Energopark SRL.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 13 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind dreptul de acces si utilizare a drumurilor comunale de catre SC EnergoparK SRL.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 11 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea decontarii navetei pe lunile ianuarie si februarie 2011 a cadrelor didactice navetiste din Comuna Colonesti, Judetul Bacau.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 10 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 9 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea studiului de fundamentare a deciziei de 'Delegare prin concesiune a serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in judetul Bacau'- 31 localitati din judetul Bacau, pentru celula 1 si facilitatile conexe ale depozitului conform de deseuri.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 8 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aderarea Comunei Colonesti la Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania - Filiala Judetului Bacau.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 7 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea Regulamentului si Programului de Gospodarire a Comunei Colonesti pentru anul 2011.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 6 din: 01 Martie 2011
  Hotarare privind aprobarea criteriilor ce se au in vedere la stabilirea limitelor minime ale veniturilor obtinute de solicitantii de ajutor social.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 5 din: 01 Februarie 2011
  Hotarare privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi efectuate în anul 2011 de către beneficiarii Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 4 din: 01 Februarie 2011
  Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Comunei Colonesti pe anul 2011.

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 3 din: 01 Ianuarie 2011
  Hotarare privind stabilirea unor taxe locale pe anul 2011 (taxa oficiere casatorie, taxa divort)

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 2 din: 01 Ianuarie 2011
  Hotarare privind aprobabrea reorganizarii activitatilor, a statului de functii, si organigrama din cadrul 'Centrului de Servicii pentru Copil si Familie', comuna Colonesti

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

  Hotărâre

  Nr: 1 din: 01 Ianuarie 2011
  Hotarare privind infiintarea Politiei Locale Colonesti judetul Bacau si aprobarea regulamentului de organizare si functionare a Politiei Locale in comuna Colonesti judetul Bacau

  VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 12 din 12