Dispoziție

Nr: 401 din: 15 Noiembrie 2021

D I S P O Z I Ţ I ENr. 401 din 15.11.2021privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 401 din: 15 Noiembrie 2021
D I S P O Z I Ţ I ENr. 400 din 15.11.2021privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Construire locuintă parter și împrejmuire teren în sat Călini, comuna Colonești, judetul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 398 din: 11 Noiembrie 2021

D I S P O Z I T I ENr. 398 din 11.11.2021pentru modificarea și completarea Dispozitiei primarului nr. 394 din 29.10.2021 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul/examenul din data de 16.11.2021 - 18.11.2021 în vederea ocupării pe perioadă determinată a 5 posturi vacante, funcții contractuale, in cadrul proiectului „Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” - finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002)

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 397 din: 10 Noiembrie 2021
DISPOZIŢIA NR. 397 din 10.11.2021privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 396 din: 08 Noiembrie 2021
D I S P O Z I Ţ I ENr. 396 din 08.11.2021privind constituirea comisiei centrale, a comisiei de lucru şi a comisiei de casare pentru inventarierea/casarea, activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aflate in patrimoniul Unitaţii Administrativ- Teritoriale al comunei Coloneşti, judeţul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 365 din: 29 Octombrie 2021
D I S P O Z I Ţ I ANr. 395 din 29.10.2021privind desemnarea d-nei Sofronia Teodora Mihaela lucrător social in cadrul Compartimentului de protecție socială din aparatul de specialitate al primarului, comunei Colonești, județul Bacău responsabilă cu îndeplinirea obiectivului 2: Capacitatea crescută a APL pentru planificarea serviciilor icluzive și angajarea în Inițiativa Localității Prietene ale copiilor (ILPC) în cadrul Proiectului „Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” - finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002)

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 364 din: 29 Octombrie 2021
D I S P O Z I T I ENr. 364 din 29.10.2021 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul/examenul din data de 16.11.2021 - 18.11.2021 în vederea ocupării pe perioadă determinată a 5 posturi vacante, funcții contractuale, in cadrul proiectului „Asigurarea incluziunii sociale - ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România” - finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul: Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor (Cod PN3002)

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 363 din: 29 Octombrie 2021
D I S P O Z I Ţ I ENr. 363 din 29.10.2021privind reluarea procedurii de recrutare și selectie a personalului angajat in afara organigramei UAT Colonești, județul Bacău pentru implementarea proiectuluiAsigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilorCOD PN3002

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 362 din: 25 Octombrie 2021

D I S P O Z I Ţ I ENr. 362 din 25.10.2021privind constituirea comisiei de recepţie la realizarea furnizării a 559 tone de piatră sort 16 – 32 mm pentru drumurile comunale din comuna Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 358 din: 15 Octombrie 2021
D I S P O Z I Ţ I ENr. 358 din 15.10.2021privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă extraordinară

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 19
Rezultate 188
1 2 3 19