Dispoziție

Nr: 20 din: 13 Ianuarie 2021
privind aprobarea numărului, criteriilor și a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, la nivelul comunei Colonești, județul Bacău

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 199 din: 17 Ianuarie 2021
privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 198 din: 16 Ianuarie 2021
privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 197 din: 14 Ianuarie 2021
privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrărilor la obiectivul ,,Construire locuintă parter și împrejmuire teren în sat Satu Nou, comuna Colonești, judetul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 196 din: 10 Ianuarie 2021
privind constituirea comisiei comunale pentru realizarea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Amenajare grup sanitar la scoala primara, sat satu Nou, comuna Colonești, județul Bacău”

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 172 din: 06 Ianuarie 2021
privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 144 din: 21 Aprilie 2021
privind convocarea Structurii Comunitare Consultative a comunei Colonesti, judetul Bacău pentru analizarea și evaluarea situaţiei familiale și psiho-economico – sociale a minorilor Ailincăi Crina Elena și Adragăi Mariana respectiv Munteanu Mihai Bogdan

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 140 din: 09 Aprilie 2021
privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 139 din: 06 Aprilie 2021
pentru revocarea Dispoziției primarului nr. 114 din 31.03.2021 privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Dispoziție

Nr: 114 din: 31 Martie 2021
privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară

VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pagina 1 din 15
Rezultate 147
1 2 3 15