1

ANUNȚ CĂ NU ESTE NECESARĂ EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, PENTRU PROIECTUL AMENAJAREA UNEI PLATFORME BETONATE PENTRU DEPOZITARE GUNOI GRAJD ȘI A UNUI BAZIN VIDANJABIL PENTRU COLECTAREA DEJECȚIILOR LICHIDE PROPUS A FI AMPLASAT ÎN COMUNA COLONEȘTI, JUDEȚUL BACĂU


Publicat la: 16 octombrie 2017

Vezi document atașat
Adresă Link: https://primaria-colonesti.ro/anun-ca-nu-este-necesara-evaluarea-impactului-asupra-mediului-i-evaluarea-adecvata-pentru-proiectul-amenajarea-unei-platforme-betonate-pentru-depozitare-gunoi-grajd-i-a-unui-bazin-vidanjabil-pentru-co/