1

Continuă activitățile din cadrul Parteneriatul de Dezvoltare Locală încheiat între UAT Comuna Colonești și Crucea Roșie Bacău

Publicat la: 12 martie 2024


În cadrul Parteneriatului de Dezvoltare Locală încheiat între UAT Comuna Colonești și Filiala Bacău a Societății Naționale de Cruce Roșie din România sunt realizate instruiri pe teme de educație pentru sănătate și prim-ajutor în ”Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu” și structurile acesteia. Voluntarii Crucii Roșii învață elevii principalele măsuri de prim ajutor de bază: resuscitarea, modalitățile de intervenție în caz de hemoragie și fracturi, cum trebuie procedat și mai ales cum nu trebuie procedat în caz de accident, noțiuni de igienă, precum și modalități de prevenire a bolilor transmisibile pe cale aeriană. Informațiile prezentate sunt considerate foarte utile, atât de către copii, cât și de către cadrele didactice.
Nu sunt însă singurele activități care se derulează în cadrul Parteneriatului de Dezvoltare Locală. Întruniri lunare între reprezentanții partenerilor (SNCRR Filiala Bacau și UAT Comuna Colonesti) pentru a analiza situația comunității și a identifica acțiuni de sprijin; acțiuni în comunitate a echipelor de voluntari în vederea promovării principiilor de educație pentru o viață sănătoasă și totodată atragerea de noi voluntari; întruniri ale voluntarilor din comunitate, sub coordonarea partenerului Crucea Roșie Bacău, sunt exemple de acțiuni și activități care s-au derulat în ultimele luni, pe raza comunei Colonești.
Parteneriatul de Dezvoltare Locală a fost înființat în cadrul Proiectului “Fii implicat în Colonești!”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020, cod SIPOCA 875/MySmis 2014+ 151354, ce a fost implementat de Crucea Roșie Bacău în perioada 13.07.2022-12.09.2023. Obiectivul general al proiectului: “creșterea capacității organizaționale a SNCRR Filiala Bacău de a se implica în formularea unui standard comun la nivelul comunității și totodată dezvoltarea la nivel local a unei rețele de voluntari în comuna Colonești, ce vin în sprijinul comunității în situație de criză”. Valoarea totală a proiectului este 415.191 lei, din care 345.854,11 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE.


Adresă Link: https://primaria-colonesti.ro/continua-activitatile-din-cadrul-parteneriatul-de-dezvoltare-locala-incheiat-intre-uat-comuna-colonesti-si-crucea-rosie-bacau/