D I S P O Z I Ţ I A Nr. 46 din 06.06.2023 privind virarea de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar