D I S P O Z I Ţ I E Nr. 1 din 03.01.2023 privind repartizarea numerelor pentru înegistrarea documentelor din cadrul Compartimentului de stare civilă al U.A.T.  comuna Colonești, județul Bacău pentru anul 2023