D I S P O Z I Ţ I E  Nr. 100 din 23.03.2023 privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară