D I S P O Z I Ţ I ENr. 138 din 02.05.2023 privind stabilirea indemnizatiei și a salarizării pentru luna aprilie 2023 a personalului din cadrul UAT al comunei Colonești, județul Bacău care fac parte din echipa de implementare a proiectelor în  cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României