D I S P O Z I Ţ I E

Nr. 160 din 08.05.2023

privind stabilire drepturi salarizare d-lui Cristea Florin avand funcția publică de consilier, grad profesional principal, clasa I, în cadrul compartimentului de protecție socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Colonești, judetul Bacău