D I S P O Z I Ţ I E

Nr. 173 din 24.05.2023

privind constituirea comisiei pentru realizarea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru  obiectivul ,,Modernizare drumuri locale in comuna Colonești, județul Bacău”