D  I  S  P  O  Z  I  T  I  E Nr. 52 din 07.02.2023 privind delegarea stribuțiilor d-nei Cercel Elena–Sorina avand funcția contractuală de Coordonator Centru Comunitar Integrat Colonești, județul Bacău,  în cadrul proiectului” Asigurarea incluziunii sociale-ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Program Dezvoltare Locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor d-lui Ghintuial Mihai Andrei avand înfuncția contractuală de Educator în cadrul aceluiași proiect