D I S P O Z I Ţ I E Nr. 87 din 02.03.2023 privind desemnarea d-lui Barna Ioan consilier Tr.I A in din aparatul de specialitate al Primarului comunei Colonești, județul Bacău, responsabil cu urmărirea derulării contractului de finanțare și a contractului de achizitie publică incheiate în cadrul finanțării prin Planul Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF)