D I S P O Z I Ţ I E Nr. 88 din 09.03.2023 privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă ordinară