D I S P O Z I Ţ I E Nr. 90 din 17.03.2023 privind constituirea comisiei pentru realizarea recepţiei finale la expirarea perioadei de garanție la obiectivul ,,Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Colonești, județul Bacău”