Nr: 10 din: 14 Ianuarie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea d-lui Mocanu Vasile casier in cadrul Compartimentului financiar – contabilitate din aparatul de specialitate al primarului, responsabil cu, colectarea taxelor și impozitelor locale și a taxelor speciale datorate la bugetul local al comunei Colonești, județul Bacău