Nr: 109 din: 23 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D I S P O Z I Ţ I E
Nr. 109 din 23.03.2020
privind constituirea comisiei comunale pentru realizarea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Montare pavele în curtea Primăriei din comuna Colonești, județul Bacău”