Nr: 11 din: 14 Ianuarie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea d-lui Hărăbor Iulian, polițist local in cadrul Compartimentului politie locală din aparatul de specialitate al primarului, responsabil cu, supravegherea și căntărirea gunoiului menajer la colectareea acestuia de către societatea de salubritate care desfășoară activitatea de colectare și transport in comuna Colonești, județul Bacău