Nr: 112 din: 30 Martie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D I S P O Z I Ţ I E
Nr. 112 din 30.03.2020
privind aprobarea Planului de pregătire în domeniul situațiilor de urgență pe anul 2020 în comuna Colonești, județul Bacău