Nr: 116 din: 24 Martie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă extraordinară