Nr: 211 din: 10 Iunie 2022
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind desemnarea d-lui Cristea Florin consilier principal în cadrul Compartimentului de protectie socială responsabil cu declarațiile de avere si declaratiile de interese ale angajaților UAT Colonești, județul Bacău, consilierilor locali, primar și viceprimar prin intermediul platformei online de declarare a averii si a intereselor, denumita in continuare e-DAI gestionata de Agentia Națională de Integritate