Nr: 257 din: 06 August 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D 257 privind aprobarea procedurii de recrutare și selectie a personalului angajat in afara organigramei UAT Colonești, județul Bacău pentru implementarea proiectului
Asigurarea incluziunii sociale – ruperea cercului vicios al excluziunii în cazul copiilor celor mai vulnerabili din România finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 Programul Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor
COD PN3002