Nr: 299 din: 09 Septembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D I S P O Z I Ţ I E Nr. 299 din 07.09.2021 privind constituirea comisiei speciale de inventariere a domeniului public și privat al unității administrativ-teritoriale Colonești, județul Bacău”