Nr: 304 din: 17 Septembrie 2021
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D I S P O Z I Ţ I ENr. 304 din 17.09.2021privind convocarea Consiliului local Coloneşti judeţul Bacău în şedinţă extraordinară