Nr: 69 din: 14 Februarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D I S P O Z I T I E Nr. 69 din 14.02.2020 privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de solutionare a contestatiilor la concursul/examenul din data de 10 - 12.03.2020 în vederea ocupării unui post vacant, funcție contractuală de execuție – lucrător social treapta profesională asistent, studii medii în cadrul compartimentului de protecție socială din aparatul de specialitate al primarului comunei Colonești, Judetul Bacau