Nr: 73 din: 20 Februarie 2020
VEZI DOCUMENT OFICIAL

D I S P O Z I Ţ I E Nr. 73 din 20.02.2020 privind constituirea comisiei comunale pentru realizarea recepţiei la terminarea lucrărilor pentru obiectivul ,, Reabilitarea și modernizarea sistemului de iluminat public in comuna Colonești, județul Bacău”