1

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35


Publicat la: 12 martie 2019

„Guvernare transparentă

https://sgg.gov.ro/new/guvernare-transparenta-deschisa-si-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunatatit-cod-sipoca-35/
Adresă Link: https://primaria-colonesti.ro/guvernare-transparenta-deschisa-i-participativa-standardizare-armonizare-dialog-imbunata-it-cod-sipoca-35/