H O T Ă R Â R E A Nr. 11 din 09.02.2023 privind aprobarea analizei situației la nivel local pentru proiectul ,,Înființarea unui sistem individual adecvat (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate in localitatile Colonești, Zăpodia și Călini din comuna Colonești, județul Bacău’’ în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României,Componenta 1 – Managementul apei, Investitia 2 – Colectarea apelor uzate in aglomerarile mai mici de 2000 l.e. care impiedica atingerea unei stari bune a corpurilor de apa si/sau afecteaza arii naturale protejate