H O T Ă R Â R E Nr.12 din 09.02.2023 privind  aprobarea protocolului de colaborare între  Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS) și Uat Colonești având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Colonești, județul Bacău , în cadrul proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod MySmis 130963.