H O T Ă R Â R E Nr. 14 din 09.02.2023 Privind aprobarea actualizării Strategiei anuale de achiziție publică,

Programul anual al achizițiilor publice și Lista de investiții pe anul 2023 în comuna Colonești, județul Bacău