H O T Ă R Â R E Nr. 3 din 12.01.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică care vor funcționa la nivelul comunei Colonești, judetul Bacăua pentru anul şcolar 2023 – 2024