H O T Ă R Â R E Nr. 5 din 01.02.2023 privind însușirea Deciziei nr. 42/1 din 19.01.2023 a Camerei de Conturi Bacău privind termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 42 din 12.11.2021