H O T Ă R Â R E Nr. 9 din 01.02.2023  privind aprobarea efectuării lucrărilor de reparații și igienizare a spațiului situat în Sediul Școlii Vechi unde va funcționa ,,Muzeul Satului,, din comuna Colonești, județul Bacău