Nr: 102 din: 01 Noiembrie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea depunerii proiectului de solicitare a finantarii în cadrul programului de interes naţional „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoane vârstnice
dependente " derulat de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, în baza prevederilor
H.G. nr 427/2018, pe o perioadă de 11 Iuni, dar nu mai târziu de data de 30.11.2020