Nr: 104 din: 01 Decembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Coloneşti,
judeţul Bacău pe anul 2018

Print Friendly, PDF & Email