Nr: 105 din: 01 Decembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind salarizarea personalului din cadrul UAT al comunei Coloneşti, judeţul Bacău începând cu data de 01.01.2019, conform HG 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi Legii 153 diu 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Print Friendly, PDF & Email