Nr: 15 din: 01 Ianuarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea investijiei de
,,Modernizarea iliminatului public in comuna Colone ti, Judeul Baci'iu"