Nr: 16 din: 01 Ianuarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind msu irea de catre Consiliul Local al comunei Colone ti, judeful Bacau a inventarierii anuale a bunurilor din domeniul public i privat
al UAT Colone ti, judeful Bacau