Nr: 23 din: 01 Februarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Pentru insu irea Acordului de cooperare privind organizarea i exercitarea activitafii de audit public intern Ia nivelul Filialei Judefene Bacau a AcoR