Nr: 43 din: 01 Iulie 2011
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de „Delegare prin concesionare a gestiunii serviciilor de depozitare, tratare si valorificare a deseurilor municipale nepericuloase in judetul Bacau”.