Nr: 51 din: 01 Iunie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind modificarea i completarea inventarului bunurilor apartinand domeniului
public al comunei Colone§ti, judetul Baciiu