Nr: 56 din: 01 Iunie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea indicatorilortehnico -economici actualizaţi reprezentând
cheltuielile pentrurealizarea obiectivului de investiţii„Şcoală clasele I-IV sat Călini, comuna Coloneşti, Judeţul Bacău-continuare lucrări"