Nr: 6 din: 01 Ianuarie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind aprobarea cotizafiei anuale la patrimoniul
,,Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Salubrizare Bacau" pentru anul 2018