Nr: 61 din: 01 Noiembrie 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea transformări functiei contractuale de ,,muncitor necalificat treapta profesională III” în funcţia contractuală de ,,consilier treapta profesional III ” în cadrul Compartimentului secretariat, administrativ şi deservire din aparatului de specialitate al primarului comunei Coloneşti, judetul Bacau.

Print Friendly, PDF & Email