Nr: 61 din: 01 Decembrie 2013
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea planului de activităţi ce vor fi efectuate în anul 2014 de benficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat.