Nr: 65 din: 01 Decembrie 2012
VEZI DOCUMENT OFICIAL

Hotărâre privind aprobarea Planului de activităţi ce vor fi efectuate de benficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat modificată prin Legea nr.276/2010, pentru anul 2013