Nr: 71 din: 01 Iulie 2019
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei
Coloneşti, judeţul Bacău pe anul 2019

Print Friendly, PDF & Email