Nr: 76 din: 01 Septembrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului
public al comunei Coloneşti, judeţul Bacău