Nr: 78 din: 01 Octombrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

pentru aprobarea regulamentului privind numărul utilizatorilor serviciului public de salubrizare în vederea calculului taxei speciale Ia nivelul comunei Coloneşti, judeţul Bacău