Nr: 85 din: 01 Octombrie 2018
VEZI DOCUMENT OFICIAL

de asigurare a finanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli, care nu
se finanţează de la bugetul de stat prin PNDL

Print Friendly, PDF & Email